با سلام به دوستان ترجمه انفرادی 2

لیست اسامی و صفحات کار به تفکیک اسامی مشخص گردیده است. کتاب مورد ترجمه نیز در این ترم «چراغ ها را من خاموش می کنم» به قلم زویا پیرزاد است.


خانم امیری 9-40

خانم پرنده افشار 41-67

خانم تهامی پور 68-97

آقای رمضانی نیا 98-126

خانم شکاری 127-152

آقای میرزایی 153-182

خانم ایران پور 183-211

خانم تقی پور 212-238

خانم قربان جهرمی 239-270

خانم نیکوکار 271-293


ساعات مشاوره متعاقباً اعلام میشود.

منبع : مطالب مرتبط با کار و تخصص و غیره |ترجمه انفرادی 2
برچسب ها : خانم ,ترجمه ,ترجمه انفرادی